HITVALLASOM!

KÉZ A KÉZBEN FOGJUNK ÖSSZE! MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ! A NEMZETI CIVIL KONTROL TELJES JOGÚ TAGJA. SZABÓ JÓZSEF VESZPRÉM-GYULAFIRÁTOT:WWW:HITVALLASOM:HU

2011.12.06. - HÍRCSOKOR


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Tartalom:


Csukor Árpád adventi összeállítása

* * *

Felmérés: „példátlanul" emelkedik a nemzeti radikálisok száma hazánkban
KURUC weboldal

* * *

„Mi a fontosabb: a külföldi elvárások, vagy a devizahitelesek megsegítése?" Mai jobbikos felszólalások
Kuruc weboldal

* * *

Több mint 530 légi járatot kellett törölni Kínában
Barikád weboldal

* * *

ADÓSLÁGER
Márciusban kezdődhet az ócsai adóstelep építése
Barikád weboldal

* * *

Több mint 530 légi járatot kellett törölni Kínában
Barikád weboldal

* * *

Jobbik: oszlassa fel a Ház az MSZP-t!
Barikád weboldal

* * *

Kína atomarzenálja jóval nagyobb az eddig ismertnél
Szentkorona rádió
* * *

A lovasíjász Kassai Lajos fantasztikus világcsúcsa
Magyar Hírlap weboldal

* * *

Így hangolja át életünket minden megevett rizsszem
Origó weboldal


Publicisztika* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Csukor Árpád adventi összeállítása


Új Advent, - reményteljes várakozás!
2011. év tizedik adventi estéje.

Hallgatva a zenét, - Jézussal, Bach nyomán:
J. S. Bach - „Jesus bleibet meine Freude" - Korál a 147. kantátából
http://www.youtube.com/watch?v=d9EN27Zh_vg&feature=related

Az Írás szava:
„Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott!
Mert az Isten országa közöttetek van." (Lk 17, 20-21)

Ismét jön karácsony, - nap mint nap közeleg, -
belopja melegét, - tárd ki a szívedet:
Gondold el mit tehetsz, hogy mást is hevítsen
a Jó, - mivel Téged, megáldott az Isten...
(Kövér János )

Arra is jó ez az évenkénti visszatérő advent, hogy rádöbbentsen, -
üres kézzel állunk az Úr előtt, s szívünkben tátongó hiányokkal.
Éhes a lelkünk és szomjas a szívünk.
Az Úr az, aki képes táplálni bennünket, - nagy éhségünkben.
Táplál, mikor kérdéseinkre válasz nyújt.
Sok sok kérdés merül fel, és sokan vannak,
akik kérdéseik közepette teljesen elbizonytalanodnak.
Helyes és igazi várakozás közben
a jövőre vonatkozó kérdéseink, - választ nyernek.
Elképzeléseink, közben, - mindig tisztulnak.

Nagyon könnyű sötéten látni a jövőt.
Hisz a kulturális, vallási és gazdasági ellentétek,
már már lángba borítják a földet.
Félünk a kozmikus katasztrófáktól, meteorit becsapódástól,
atomrobbanástól, s hasonló csapásoktól...
Elhomályosul még a keresztények előtt is,
annak tudata, hogy saját jótetteinkkel,
a társadalom kereszténnyé tételével siettetni lehetne,
az egyébként napi imáinkban szereplő kérés megvalósulását:
„jöjjön el a Te országod!"

Advent üzenete: Nem szabad elcsüggednünk!
A várakozás, egyben építkezés is.
Nem bamba semmit tevés,
hanem hasonlatos ahhoz, ahogyan a karácsonyt várjuk,
s közben ajándékainkat készítgetjük.
Apró, de szép terveinkből, tetteinkből készítjük elő az ünnepet.
S amikor az ünnep elérkezik,
- maga az Ünnep vizsgál meg bennünket, -
hogy minden gyarlóságunk, lustaságunk és bűneink ellenére is,
- képesek vagyunk-e szeretni?
Akinek születésnapjára készülünk,
Ő tudja, hogy most is és végig a történelmen,
mindig lesznek, akik nem fáradnak bele a várakozásba, az építkezésbe.
Akik szeretetük végső megítélésére készülnek.
Következetes szívóssággal.
Nekik, - érkezhet az Ünnep, -
számukra valóság már most az Úr,
- kinek születése ünnepére készülünk, -
Országa.

Szép estét, az Úr áldásával,
szeretettel:
Árpád

* * *

Hálás köszönet az álhatatos fáradozásért, lélekemelgetésért!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Felmérés:
„példátlanul" emelkedik
a nemzeti radikálisok száma hazánkban

Anyaország: 2011-12-05. 07:33
Kuruc

„Rettenetes az egész - tömören talán így lehet összefoglalni annak a nemzetközi felmérésnek az eredményét, amelyet a szélsőségesek körében végeztek három közép-európai országban" - írja a Népszabadság, az ember pedig már sejti, hogy zsidók és komcsik számára kellemetlen eredmények következnek.

A skóciai St. Andrews Egyetem radikalizmuskutatásában (amelynek jelentése a British Council gondozásában jelent meg) összesen 800, magát radikális aktivistának valló 18-31 év közötti krakkói, brnói, pozsonyi és budapesti fiatalt kérdeztek. Voltak köztük szélsőbalosok, emberi jogi, környezetvédelmi aktivisták, vallási és etnikai közösségek radikálisai és nemzeti radikálisok (azaz „szélsőjobboldaliak") is. A minta felét a magyar interjúk adják, ezeket a Tárki készítette.

Még az LMP-szimpatizánsok fele is „előítéletes"

Az összetett felmérés egyik feltűnő eredménye, hogy majdnem mindegyik kérdésnél a magyar radikálisok bizonyultak a legpesszimistábbnak. Akár azt kérdezték, hogy mennyire működik a rendszer, a politikai intézmények az országodban, akár azt, hogy mennyire bízol az intézményekben (pártokban, rendőrségben, bíróságokban stb.), a legkedvezőtlenebb válaszokat a magyarok produkálták.

Ez arra is igaz, ha a kérdés úgy hangzott, elfogadhatónak tartod-e a politikai erőszakot. Itt a magukat jobbikosnak mondó aktivisták helyeseltek a leginkább, így ők az „egyáltalán nem, illetve nagyon is" skála tetején állnak, míg a Fidelitas aktivistái a skála alján, ők tehát a legpuhap*csűbbek (amit, elnézve Ágh Péterkét és társait, nem is nehéz megérteni). Amikor arról van szó, hogy valaki konkrétan részt vett-e már erőszakos megmozdulásokon (például dobált-e követ rendőrökre), akkor már a budapestiek vezetik a listát: ők ilyet soha nem tennének.

Ennél meglepőbb eredménye a több hónapos - még a 2010-es választás előtt készült - kutatásnak, hogy a fiatal radikálisok döntő többsége, miközben az intézményekben nem bízik, mégis fontosnak tartja a választásokon való részvételt. A lengyel, cseh és felvidéki városokban élő válaszadók többsége szerint a választások csak a mainstream érdekeit szolgálják, nem az övéiket; ennél a kérdésnél a budapestieknek mindössze 35 százaléka vélekedett így, szemben a többi város 50-70 százalékával.

A kutatás eredményeit lapunknak Jeffrey Murer kutatásvezető (St. Andrews Egyetem) és Sík Endre szociológus (Tárki) foglalta össze.

A felmérés apropóját az adta, hogy az Egyesült Királyságban évekkel ezelőtt vita kezdődött arról, van-e közvetlen kapcsolat a politikai aktivizmus, a radikalizmus és a politikai erőszak között. Azért kezdték a fiatalok attitűdjeit vizsgálni, hogy megértsék azt az utat, azokat a körülményeket, amelyek között az erőszak igazolódik. Ilyen kutatás korábban nem készült, a mostani három és fél évet vett igénybe, a terepmunka 2008 végétől 2010 elejéig tartott.

Az eredményeket illetően a politikai intézményekkel kapcsolatos bizalmatlanság kevésbé volt meglepő a kutatóknak, az már inkább, hogy a társadalmi intézmények közül az internet az egyetlen, amelyet valamennyire megbízhatónak tartanak. Érdekes eredmény a cinizmus hiánya is: miközben nem bíznak a politikai rendszerben, a kormányban, a társadalmi intézményekben, mégis azt gondolják, tehetnek valamit, hogy megváltoztassák a világot, és másokat is erre buzdítanak. Ez nagyon erős érzület: kimenni és változtatni - akár radikális szélsőbalosokról, szélsőjobbosokról, akár homokos, feminista jogvédőről, akár zsidóról, cigányról, vallási fanatikusról van szó, ez közös bennük.

Ahogy az is közös, hogy az erőszak legitimálható lehet. Egy felelőtlen kormány megváltoztatása, a figyelem felkeltése indokolhatja a rendőrségnek való erőszakos ellenszegülést is a felmérés szerint.

A kutatás másik érdekes eredménye, hogy a válaszok semmilyen nembéli különbséget nem tükröznek a válaszadók között. A közvélekedés szerint a nők kevésbé fogadják el az erőszakos megoldásokat, de ez a radikalizmuskutatásban nem igazolódott, kivéve, amikor a kérdés úgy hangzott, hogy követtél-e már el erőszakos cselekményt - itt, és csak itt volt tetten érhető a férfiak dominanciája.

Mégsem a „szegény alulképzettek" alkotják a Jobbik bázisát

A felmérés egyébként azt is kimutatta, hogy a válaszadók többsége nem politikailag aktív családokból „jön", az arány a budapesti jobbikosoknál a legmagasabb. Közös vonás viszont a gimnáziumi érettségi, magas a magukat a középosztályhoz sorolók száma, ahogy a munkavállalóké is, tehát nem feltétlenül a legszegényebb rétegekből kerülnek ki a radikálisok.

A Tárki mérései alapján a Political Capital megvizsgálta a Jobbik-szavazók szociodemográfiai összetételét. Mint kiderült, negyven százalékuk 18-35 év közötti (őket csak az LMP előzi meg három százalékkal). Viszont a közhiedelemmel ellentétben nem a rendszerváltás veszteseiről, szegény, alulképzett, marginalizált, erősen vallásos csoportról van szó. Sőt: Krekó Péter kutatásvezető beszámolója szerint a jobbikos válaszadóknak csak 26 százaléka él rossz körülmények között, míg a szocialistáknál az arányuk ennek a kétszerese. A képzettségben sincs eltérés a többi párt szavazóihoz és a teljes lakossághoz képest. A vallásosság mítosza is megdőlt, miután a felmérések szerint a pártok közül a jobbikosok körében a legmagasabb - egyharmados - az ateisták aránya. Amiben viszont kitűnnek a jobbikosok, az egyebek között az internethasználat (nyolcvan százalékuk rendszeres netező), illetve a férfiak többsége: Krekó szerint a Jobbik tesztoszteronpárt, a bázis kétharmada férfi, míg a többi pártnál egyenlő a nemek aránya.

Példátlan emelkedés

A Political Capitalnak „a jobboldali extremizmust" kimutató indexe szerint 2002 és 2009 között erősen emelkedett a mutató Magyarországon, a 15 év feletti korosztályban 10-ről 21 százalékra növekedett a „szélsőjobboldali eszmékkel" és politikával szimpatizálók aránya, ami nemzetközi összehasonlításban szinte példátlan emelkedés. Ennek a folyamatnak meghatározó eleme volt a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalom megroppanása, emellett jelentősen erősödött az „előítéletesség" (értsd: utóítéletesség), valamint némileg növekedett a félelem és a pesszimizmus is. Már két évvel ezelőtt is 21 százalék volt tehát a „potenciális szélsőjobboldali szavazók" aránya az országban.

(Nol nyomán)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


„Mi a fontosabb: a külföldi elvárások,
vagy a devizahitelesek megsegítése?"
Mai jobbikos felszólalások

Videók: 2011-12-05. 17:11
Kuruc weboldal

Z. Kárpát Dániel interpellációja: Mi a fontosabb: a külföldi elvárások, vagy a devizahitelesek megsegítése?

5, z kárpát dániel, jobbik, szatmáry, fidesz, DUB.flv
Youtube weboldal

A további jobbikos felszólalások itt érhetők el: jobbikaparlamentben.blogspot.com (folyamatosan frissül)
Kapcsolódó: A Fidesz és az MSZP nagykoalíciós együttműködésével szembesítette Vona Lázárékat


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Több mint 530 légi járatot
kellett törölni Kínában

2011, december 5 - 08:12
Barikád weboldal


Vasárnap reggeltől hétfő délig több mint 530 nemzetközi, illetve belföldi légi járatot töröltek Kínában a súlyos pekingi légszennyezettség - hivatalos közlés szerint a köd - miatt.

Az Egyesült Államok nagykövetsége - amely nem bízván a kínai hatóságok értékelésében, azoktól függetlenül méri a légszennyezettséget Pekingben - már a saját skálája szerinti legrosszabb minősítést adta a levegő állapotának, vagyis a légszennyezettség szintje „veszélyes" a követség szerint.

A törölt járatok számáról az állami televízió számolt be. A tévé képeinek tanúsága szerint több száz utas rekedt a pekingi repülőtéren, amely a világon a második legforgalmasabb.

A köd olyan sűrű volt hétfő délelőtt a fővárosban, hogy az ország északi részébe vezető főközlekedési útvonalakat is le kellett zárni. A súlyos légszennyezettséget a sok széntüzelésű hőerőmű, a rengeteg Peking környéki üzem és a nagy autóforgalom okozza.

MTI - barikad.hu


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ADÓSLÁGER

Márciusban kezdődhet
az ócsai adóstelep építése

2011, december 5 - 08:19
Barikád weboldal
Jelenleg az adminisztratív eljárásoknál tartanak a fizetésképtelen lakáshiteleseknek épülő családiház-program előkészítésében, de márciusban már megkezdődhet az első ütemben tervezett 80 ház megépítése - közölte Ócsa alpolgármestere.

Horváth Tamás elmondta: mivel korábban az érintett területen mezőgazdasági termelés folyt, a szeptemberben elfogadott területrendezési tervnek megfelelően jelenleg a terület átminősítését, termőföldből való kivonását végzik. Ennek feltétele a talajvédelmi és egyéb szükséges vizsgálatok elvégzése - tette hozzá. Elmondása szerint 2012. január közepén lehet elkezdeni a telekkialakítási eljárást, majd a közbeszerzés lezárása után márciusban megkezdődhet az első ütemben tervezett 80 ház megépítése.

A kormány augusztus közepén megjelent rendeletében nyilvánította nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A beruházás építtetője a Belügyminisztérium, lebonyolítója és építési műszaki ellenőre a  Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Az építési program felelőse a belügyminiszter.

Az ócsai szociális lakásépítés a kormány rendelete szerint összesen minimum 66 hektáron történik. Ez tartalmaz közlekedési, intézmény- és zöldterületet is, továbbá 80-100 negyven négyzetméteres, 200-220 ötven négyzetméteres, 80-100 hatvan négyzetméteres, 35-55 hetven négyzetméteres, 20-25 nyolcvan négyzetméteres lakást, a hozzájuk tartozó ezer négyzetméter területű telkekkel, ahol házikerti növénytermesztésre kívánnak lehetőséget nyújtani.

MTI - barikad.hu


Kapcsolódó cikkek:

Ócsán épül az „adósláger"
Ócsa - Mennyország, vagy pokol?


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Több mint 530 légi járatot
kellett törölni Kínában

2011, december 5 - 08:12Vasárnap reggeltől hétfő délig több mint 530 nemzetközi, illetve belföldi légi járatot töröltek Kínában a súlyos pekingi légszennyezettség - hivatalos közlés szerint a köd - miatt.

Az Egyesült Államok nagykövetsége - amely nem bízván a kínai hatóságok értékelésében, azoktól függetlenül méri a légszennyezettséget Pekingben - már a saját skálája szerinti legrosszabb minősítést adta a levegő állapotának, vagyis a légszennyezettség szintje „veszélyes" a követség szerint.

A törölt járatok számáról az állami televízió számolt be. A tévé képeinek tanúsága szerint több száz utas rekedt a pekingi repülőtéren, amely a világon a második legforgalmasabb.

A köd olyan sűrű volt hétfő délelőtt a fővárosban, hogy az ország északi részébe vezető főközlekedési útvonalakat is le kellett zárni. A súlyos légszennyezettséget a sok széntüzelésű hőerőmű, a rengeteg Peking környéki üzem és a nagy autóforgalom okozza.

MTI - barikad.hu* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jobbik:
oszlassa fel a Ház az MSZP-t!

2011, december 5 - 18:16
A kommunista utódpárt feloszlatása, öröklött vagyonának köztulajdonba vétele, büntetőjogi számonkérés, az áldozatok teljes körű kárpótlása és az egykori prominensek közügyektől való eltiltása is szerepel a javaslatok között.

Gaudi

Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője az új Alkotmánnyal kapcsolatos átmeneti rendelkezések apropóján mutatta be a nemzeti párt csomagját, amelyet a parlament önálló törvényben szabályoz majd. A honatya rámutatott, Magyarországon teljes mértékben elmaradt az egypártrendszer fenntartóinak és kiszolgálóinak elszámoltatása, büntetőjogi felelősségre vonása és ezáltal a politikai közélet megtisztítása.

A szakpolitikus felidézte a rendszerváltoztatás hajnalán nagy port kavart és máig emlékezetes Zétényi-Takács törvényt, melyet a Sólyom László által vezetett Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított. Gaudi-Nagy úgy fogalmazott, így történhetett meg, hogy a kommunista Magyar Szocialista Munkáspártból formálódó, elődjével minden tekintetben közösséget vállaló Magyar Szocialista Párt és annak felső vezetői minden korlátozás nélkül folytathatták politikai pályafutásukat és teszik ezt mind a mai napig. A képviselő szemléletes példával illusztrálta az egykori állampárt átmentését, amikor feltette a kérdést, elképzelhető lett volna Németországban, hogy a III. Birodalom bukása után a Nemzetszocialista Munkáspárt Nemzetszocialista Párt néven folytassa munkáját, mindezt úgy, hogy vezéralakjai továbbra is részt vesznek a német közéletben, továbbá a párt örökli az NSDAP minden vagyonát? A honatya leszögezte, természetesen elképzelhetetlen, mint ahogy nem is történt meg és felhívta a figyelmet, hogy több, az egykori szocialista blokkhoz tartozó országban a rendszerváltó erők azonnal megtették ezeket az intézkedéseket.

Gaudi-Nagy Tamás a Jobbik javaslatai áttörést jelenthetnek és három fő csapásirányra osztotta fel, először is az utódpárt feloszlatását és közéletből való kizárását. Másodsorban az  MSZP által örökölt vagyont ismét köztulajdonba kell venni és erről legkésőbb 2012. február 25-ig, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáig négyötödös törvény formájában döntsön az Országgyűlés.

A politikus az eredeti javaslatról egyébként megjegyezte, hogy nem megy végig következetesen a teljes számonkérés és jóvátétel útján.

Harmadszor, a nemzeti párt az úgynevezett lusztrációs javaslatokat sürgeti, ami nem más, mint az állampárt vezetői, a titkosszolgálatok, erőszakszervezetek prominensei, egyszóval mindenki, aki részt vett a diktatúra fenntartásában és kiszolgálásában, végleg kikerüljenek a politikából, a közéletből, a megmaradt állami vállaltok, illetve köztestületek soraiból.

A jobbikos képviselő hozzátette, a legnagyobb döbbenet éppen ma érte az alkotmányügyi bizottság ülésén, ahol a fideszes Répássy Róbert mindhárom felvetésre csupán annyit válaszolt: „Nem értek egyet." A szakpolitikus számára ebből nyilvánvalóan következik, hogy a kormánypártok nem szeretnének tényleges elszámoltatást végig vinni, a Jobbik azonban igen és követeli a teljes igazságtételt, továbbá a radikális párt azt is indítványozza, hogy a törvény tartalmazzon új kártérítési jogcímeket is, hiszen a Csorba-tavi egyezmény alapján a magyar állam által vállalt kártalanítást több, mint százezer egykori jogosult nem kapta meg, annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság már többször is kimondta, hogy mulasztásos jogsértés történt.

Gaudi-Nagy Tamás végül felhívta a figyelmet arra, hogy a jogászi szakma, azon belül is Hack Péter, Kahler Frigyes és Zétényi Zsolt álláspontjai szerint teljes konszenzus van az igazságtétel teljes végrehajtásán és a Jobbik kifejezetten ezt a szakmai konszenzust osztja és képviseli.

A törvényjavaslat általános vitája egyébként ma este kezdődik az Országgyűlésben.

Cs.G. - barikad.hu


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Kína atomarzenálja
jóval nagyobb az eddig ismertnél

Szentkorona rádió weboldala

A Georgetown Egyetem kutatói három évet töltöttek a kínai dokumentumok vizsgálatával, amelyek feltárják, hogy az ázsiai országnak csaknem 3 000 atomfegyvere van. Az eddigi becslések 80 és 400 közé tették ezt a számot.http://szentkoronaradio.com/adserver/adlog.php?bannerid=135&clientid=196&zoneid=18&source=&block=0&capping=0&cb=a288a9e188ad45742b41a8fccce714cc

A kutatók szerint jóval nagyobb a kínai atomarzenál az eddig ismertnél, amit az óriási országban több, mint 3 000 mérföldnyi alagúthálózat rejt el a kíváncsi szemek elől.

A háromévi, titkos katonai dokumentumokat és műholdas felvételeket is elemző kutatás eredménye szerint csaknem 3 000 atomfegyvere lehet Kínának.

A Georgetown Egyetem kutatócsoportját egy korábbi Pentagon-tisztviselő vezette. A kutatás jórészt a Szecsuán tartományban húzódó alagutakra fókuszált, melyek az állítólag a kínai atomarzenál védelméért felelős Második Tüzérezred ásott ki.

Az alagutakra a kínai tartományt 2008-ban sújtó hatalmas földrengés után derült fény, mikor a kutatóknak szemet szúrt, hogy a helyszínen készült felvételeken furcsán összedőlt hegyek vannak. A hatóságok ekkor valójában elismerték az alagutak létét.

A 363 oldalas tanulmányt még nem publikálták, de köröztetik az amerikai Kongresszusban, és kiadták véleményezésre Philip Karber professzornak, aki a hidegháború alatt Washington prominens szakértőjének számított.

Kritikusok azonban megkérdőjelezik az interneten és egy kínai TV-sorozaton alapuló kutatás megbízhatóságát.

Gregorij Kulackij nukleáris elemző szerint azonban az alagutak bátoríthatják arra a kínaiakat, hogy a kínaiak kevesebb atomfegyvert ismerjenek be a jobb védelmük érdekében.

Atomfegyverzet-korlátozási szakértők is támadták a jelentést, mert alááshatja az atomfegyverkészletek korlátozására tett intézkedéseket.

Mark Stokes a Procejt 2049 Intézet részéről azonban aláhúzta, hogy a jelentés rávilágít arra, a bizonytalanságra, amit Kína jelent.

-Fogalmam sincs arról, hogy hány atomfegyvere lehet pontosan Kínának - mintahogyan másnak sem a fegyverzetkorlátozási szakértők közül. Ez a baj Kínával: senki sem ismeri igazán őket - kivéve ők maguk - világított rá a helyzetre Karber professzor.

Kína az Atomsorompó Egyezmény legtitokzatosabb tagja. Míg az Egyesült Államok és Oroszország kétoldalú egyezményekben vállalta arzenáljuk monitorozását, Kína csupán szóban állítja, hogy lecsökkentette atomfegyvereinek számát.

Az Egyesült Államoknak 5 000, Oroszországnak 8 000 ilyen van.

(Mail Online nyomán Szent Korona Rádió)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


A lovasíjász
Kassai Lajos
fantasztikus világcsúcsa

Lélegzet-visszafojtva figyelte az aréna közönsége Kassai Lajos világcsúcskísérletét, a többszörös világbajnok lóháton lovagolva 14 korongot lőtt le 20 másodpercen belül, így kettővel megjavította kétéves rekordját. A lovasíjásszal a csúcsjavítás után beszélgettünk.

Kassai Lajos

- Az edzőteremben nagyon nyugodtnak tűnt. Nem izgult a csúcsjavítás előtt?

- Természetesen izgultam, hiszen nem mindennap szerepelek több ezer néző előtt. De amint belovagoltam a pályára, s kezembe vettem az íjat, az megnyugtatott. Ezután már csak a feladatra összpontosítottam.

- A két bemelegítő körben hibázott, s csak tizenkét-tizenkét korongot talált el a nyílvesszővel. Hogyan sikerült mégis a világcsúcs?

- A lovasíjászat hasonlít a szobrászathoz.

- Ezt komolyan mondja?

- Igen, mert ehhez is rengeteg türelem s áldozat kell. Az edzéseken le kell faragni a mozdulatokat, a gondolatokat, hogy felesleges ne maradjon. A bemelegítésnél hiába céloztam jól, egy-egy felesleges gondolat miatt hibáztam. A rekordkísérletnél viszont sikerült úgy összpontosítanom, hogy megszülethetett az újabb csúcs.

- Mi a célja a rekordjavításainak?

- Természetesen a lovasíjászat népszerűsítése. Ezzel a csúcsjavítással sok ezren figyeltek fel erre a csodálatos sportágra.

- Évtizedek óta dolgozik a modern lovasíjászat megteremtéséért. Milyen eredménnyel?

- Negyed évszáddal ezelőtt egyedül indultam lóháton, őseink nyilával meghódítani a világot. Ma itthon majdnem ezer követőm van, s sikerült elérnünk, hogy a lovasíjászat a lovassport hivatalos szakága legyen. És amire nagyon büszke vagyok, a világon már tizenhat országban űzik ezt a nagyszerű sportágat.Új Guinness-rekord

Kassai Lajos eddig öt Guinness-rekordot állított fel, az elsőt még 1998-ban versenyszerűen, váltott lovakkal. A negyediket 2009. december 5-én vitte véghez a Budapest Sportarénában, ahol vágtató ló hátáról 12 darab 30 cm átmérőjű feldobott korongot lőtt le 17,80 másodperc alatt. Az újabb rekord: 14 korong 19,85 másodperc alatt.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Így hangolja át életünket
minden megevett rizsszem
Pesthy Gábor|2011. 12. 04., 11:56

A rizs vagy a kelbimbó sokak számára csak egyszerű köret a főfogás mellé. Új kutatási eredmények szerint azonban ezek a növények - és valószínűleg az összes többi növényi táplálék is - oly módon változtatják meg génjeink viselkedését, ami teljesen új a tudomány számára.

Forrás: AFP/Laurence Mouton
Kelbimbó

Egy átlagos élet során körülbelül 15 tonnányi táplálékot fogyaszt el egy ember. Már a mennyiségből is nyilvánvaló, hogy ez az egészségünket leginkább meghatározó külső tényezők egyike. A kutatók egyre többet tudnak a táplálék szervezetre gyakorolt hatásairól, és néhány éve kiderült, hogy még a génműködésre is van közvetett befolyása annak, hogy mit eszünk.

A legújabb eredmények viszont még meglepőbbek. Kiderült, hogy a növényi táplálék lebontásakor keletkező kis növényi örökítőanyag-darabok, az úgynevezett mikroRNS-ek (miRNS) bejutnak a vérkeringésbe és a sejtekbe, ahol közvetlenül befolyásolják egyes gének kifejeződését. A mikroRNS-ek valamennyi sejtmaggal rendelkező sejtben előfordulnak, és fontos génszabályozó szerepet töltenek be.

Csen-Ju Csang (Chen-Yu Zhang) a Nankingi Egyetem kutatója munkatársaival fölfedezte, hogy a növényi táplálékban lévő genetikai anyag egy része átvészeli az emésztést, és bekerül a keringési rendszerbe. Emberben és szarvasmarhában sikerült azonosítani a vérben úszkáló apró növényi RNS-darabokat. A kutatók azt is kimutatták, hogy ugyanilyen mikroRNS-ek módosítják a génkifejeződést: egerekben növelik a koleszterinszintet.

Forrás: AFP/Rizwan Tabassum

„Rendkívül nagy horderejűnek tartom a kutatók munkáját, de addig azért némi óvatossággal kell kezelni az eredményeket, amíg más kutatók meg nem erősítik ezeket" - mondta a kísérletekről az [origo]-nak Fekete Sándor György, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának laborállat-tudománnyal és nutrigenomikával foglalkozó tanára (a nutrigenomika a táplálóanyagok hatását vizsgálja a DNS-re, a fehérjékre és az anyagcsere-folyamatokra).

Fekete azt mondta, a tanulmány több dologra is felhívja a figyelmet. Közvetve figyelmeztet a globalizáció újabb veszélyeire, hiszen szabadon áramolhatnak az országok között olyan élelmiszerek, amelyekhez egyes népcsoportok már alkalmazkodtak, mások számára viszont esetleg káros hatásúak lehetnek. A tanulmány egyben tudományos bizonyíték arra, hogy az élővilág közös tőről fakad.

Fekete szerint a tanulmány arra is ráirányítja a figyelmet, hogy milyen komoly problémát jelenthetnek a genetikailag módosított (GM) növények. A mostani kísérlet ugyanis arra utal, hogy akár káros genetikai anyagok is átjuthatnak a GM-növényekből az állatokba és az emberekbe. A GM-növények termesztési és fölhasználási engedélyezésekor egyelőre elég laza szabályokat követnek. Rendszerint elegendő egy három hónapos patkányetetéses vizsgálat, és ha ez alatt nem történik bajuk az állatoknak, akkor engedélyezik a növények forgalomba hozatalát. A professzor szerint ezeket a növényeket a gyógyszerekre vonatkozó engedélyezési procedúra után lenne szabad csak forgalmazni. „Szerencsére hazánkban nem engedélyezett a GM-takarmány és -élelmiszer fölhasználása" - mondta Fekete.

A nutrigenomika és a nutrigenetika nem ugyanaz

Jose M. Ordovas spanyol professzor, az új tudományág egyik első kutatója a két fogalom közti különbséget így határozta meg: míg a nutrigenomika a tápláló- és hatóanyagok hatását vizsgálja a DNS-re, a fehérjékre és az anyagcsere-folyamatokra, a nutrigenetika célja annak föltárása, hogy a populációban milyen az eltérően válaszoló gének megoszlása, azaz a pontmutációk (SNP = single nucleotid polymorphism) elterjedése. Például egyesek kolbászt ehetnek szalonnával, mégsem emelkedik a koleszterinszintjük, mások szigorú diétával is nehezen érik ezt el. A koleszterin szintjének alakulását 50 százalékban, a vérnyomás értékeit vagy akár a rák kialakulásának esélyeit 30-60 százalékban szabhatják meg génjeink.

Hogyan hatnak a miRNS-ek a génkifejeződésre?

Csang és munkatársai azt vizsgálták, hogy vajon a vérünkben úszkáló összes miRNS-szálat a saját sejtjeink készítik-e, vagy esetleg bizonyos részük a táplálékból kerül be.

A csoport először 31 egészséges kínai férfitól és nőtől, ezen kívül tehenektől vett vérmintát. A mintákat nátrium-perjodáttal kezelték. Ez az oxidáló anyag úgy módosítja az emlősök mikroRNS-eit, hogy ezután azokat már nem lehet szekvenálni (azaz a bázissorrendjüket meghatározni), a növényi miRNS-eket viszont érintetlenül hagyja. Csang hozzávetőleg 30 ismert növényi miRNS-t azonosított az emberek és a tehenek vérében.

Forrás: AFP/David McNewBrokkoliszüret

Két miRNS - a MIR168a és a MIR156a - különösen nagy koncentrációban fordult elő. Ez a két miRNS nagy mennyiségben található a rizsben és a káposztafélékben, ahová többek közt a kelbimbó, a brokkoli, a fejes káposzta és a karfiol tartozik.

Figyelembe véve, hogy a kínai étrend rendkívül gazdag rizsben, valamint, hogy a főzés nem tette tönkre ezeket a növényi miRNS-eket, Csang arra a következtetésre jutott, hogy az emberi vérmintákban kimutatott miRNS-ek a táplálékból jutottak oda.

Önmagában már az a tény is elég meglepő, hogy a növényi miRNS-ek elkerülték a megemésztődést, és a testben keringenek. Csang azonban elsősorban arra volt kíváncsi, hogy megőrizték-e a működőképességüket a növényi miRNS-ek az állati vérben.

„Hangerő-szabályzóként" működnek

A miRNS-ek egyfajta genetikai hangerő-szabályozóként csillapítják vagy erősítik a génkifejeződést úgy, hogy hozzákapcsolódnak a hírvivő RNS-ekhez, és megakadályozzák, hogy az enzimek fehérjékre fordítsák le az RNS-szálakat.

Annak megállapításához, hogy a MIR168a befolyásolja-e a génkifejeződést az állatokban, Csang csoportja olyan szekvenciákat keresett az ember, a patkány és az egér genomjában, amelyek komplementerek a MIR168a-val. Mintegy 50 olyan gént találtak, amelyet a MIR168a képes lehet ki- és bekapcsolni, köztük az LDLRAPI génjét. Ez a májban lévő fehérje, amely képes eltávolítani a „rossz koleszterint", azaz az LDL-t a vérből.

Csang és csoportja egy sor kísérletet végezve azt tapasztalta, hogy a MIR168a nemcsak hogy megmarad az állati sejtekben, de képes megváltoztatni a génkifejeződést is. Először a kutatók emberi bélhámsejttenyészethez adták hozzá a MIR168a-t. A sejtek apró hólyagokba csomagolták az RNS-t, majd kibocsátották. Csang emlősmájsejtekre öntötte ezeket a hólyagocskákat. A májsejtek hamarosan szokatlanul kevés LDLRAPI-t kezdtek termelni.

Forrás: AFP/Nicolas Asfouri

Ezután Csang nyers rizzsel etette a kísérleti egereket, illetve injekcióval juttatott beléjük MIR168a-t. Mindkét esetben azt tapasztalta, hogy az LDLRAPI fehérje szintje csökkent, és a koleszterinszint növekedett. Ezután olyan genetikai anyagot injektált az egerekbe, amelyet úgy terveztek, hogy inaktiválja a MIR168a-t. Az injekció után nem csökkent a koleszterint eltávolító fehérje szintje.

Az eredmények együttesen arra utalnak, hogy a rizsből származó MIR168a - legalábbis egerekben - átvészeli az emésztési folyamatokat, gátolja egy fontos receptorfehérje termelődését, és növeli a vér koleszterinszintjét. Egyszerűen fogalmazva, egy növényi miRNS képes növelni a vér koleszterinszintjét egerekben. A kutatók a rangos Cell Research szakfolyóiratban számoltak be kísérleteikről (az eredeti cikk kivonata itt, sajtóanyag a kutatók elérhetőségével itt).


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Tisztelt Olvasó!

Aki idáig végigolvasta ezt az összeállítást, már tudja, hogy továbbítja-e.
Előre is megköszönöm, hogy akár egészben, akár részleteiből válogatva,
de változatlan formában és szerkezettel jelenik majd meg a címzetteknél!

Sajnálom, hogy mostanában szebbet, jobbat válogatni alig lehet, de ezeket a híreket a fősodratú tömegtájékoztatás többségét elhallgatja, letagadja.
Bízom abban, hamarosan eljön az idő, amikor ez az irányzat megváltozik!

Üdvözlettel:
Lengyel Károly


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 1
Heti: 5
Havi: 18
Össz.: 7 746

Látogatottság növelés
Oldal: 2011.12.06.HÍRCSOKOR:
HITVALLASOM! - © 2008 - 2018 - hitvallasom.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »